Web Title:110 學年度 四年二班110 學年度 四年二班

我長大了----張哲愷

小時候,媽媽在牆上貼了身高尺,前幾天媽媽幫我量身高,發現我又長高了,我好歡喜;但是我發覺最喜歡的衣服都穿不下了,我好傷心。
小時候我跑步都追不到媽媽,但是我長大了,媽媽現在追也追不到我。以前媽媽叫我去搬東西,我都搬不動,但是我長大了力氣也變大了,媽媽叫我搬的東西都可以搬起來,我很開心!長大了可以幫媽媽做很多事,媽媽說我是一個超級好幫手。
小時候我和哥哥打籃球的時候,我投籃都投不進,我長大了越來越多球都可以投進了。我小時候還不會騎腳踏車,長大了平衡感比較好了,在爸爸的幫助下我成功了,我發現長大可以學的東西也變多了。
我長大了要自己做的事也比較多,但是這些都是我們要學的。雖然我喜歡運動,可是我不想當運動員,我只想當個上班族,過個平凡無奇的生活。
(更生日報 網頁2020年10月12日)
http://www.ksnews.com.tw/index.php/news/contents_page/0001421288

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86

1091112怡園渡假村

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

第二次定期評量